Bjørkved av høy kvalitet selges.
Du kan få kjøpe ved i løs vekt, på Europall eller Hydropall .
Ta kontakt med John Bernhard Sødal  tlf: 97698689 / 72414424 for priser / bestilling.
Veden kan hentes av deg selv på produksjons stedet i Hitterdalen ved Røros,
eller den kan sendes med transportfirma (fraktomkostninger kommer i tillegg).
Noen bilder

Måleenheter for ved
Ved omsettes etter volummål og ikke etter vektmål, fordi vekta varierer alt etter hvor tørr veden er.
fm3 = 1 fastkubikkmeter - dvs. 1000 liter fast masse.
1 lm3 = 1 løskubikkmeter - dvs. volumet med luft imellom.
1 favn ved: 4 m x 1 m (eller 2 m x 2 m)x 60 cm = ca 2,4 m3 stablet ved.
1 favn 60 cm ved som kappes i 30 cm lengder = ca 3,3 m3 i løsmål (ikke stablet).
1 favn 60 cm ved krever 1,6 fm3 råvirke.
1 favn stablet ved = 2,4 m3. Når denne mengde kappes i 30 cm lengder, minker volumet med ca 10 %.
1 storfavn ved: 2 m x 2 m x 3 m lengder = 12 lm3 = ca 6,5-7 fm3.
Vedsekker i følge Norsk standard:
40 liter - 50 x 80 cm
60 liter - 60 x 80 cm
80 liter - 60 x 100 cm
Sekkene skal være merket med mål og innhold.
1 favn 60 cm ved, kappet i 30 cm lengder og pakket i standard vedsekker, gir:
53 - 55 fulle 40 liter sekker
38 - 40 fulle 60 liter sekker
30 - 32 fulle 80 liter sekker
Ved i 30 cm lengder skal stables i sekken.
Ved i 20 cm lengder kan rystes i sekken.
Fastmasse-prosenten på stablet ved er ca 65 %.
Fastmasse-prosenten på løs ved i 20 og 30 cm lengder er ca. 50 %.
1 storsekk for Europall (80 x 120 cm) rommer 1 m3 løs ved.
1 storsekk for Hydropall (105 x 130 cm) rommer 1,5 m3 løs ved.
Ved for salg bør ha en fuktighet omkring 20 %.