Gravemaskina er største delen av året stasjonert på gården Billehaugen i Hitterdalen, ca 15km fra Røros, på vinteren er maskina stasjonert på Hovin.
Frakt besørger vi med egen lastebil, slik at maskina er på plass til rett tid.


Hvem er så Billehaugen maskinutleie?
Billehaugen maskinutleie er en del av Grubba Industrier, orgnr. 983 988 121
med adresse, Grubba, 7236 Hovin, Tlf : 41306636 / Fax:72856637 / e-post
Innehaver er Per Morten Foss og min stedfortreder på Billehaugen er John Bernhard Sødal
tlf: 97698689


Klikk for å få se kart.